فهرست

درباره کتابخانه

کتابخانه: کتابخانه دانشکده توانبخشی بابل در سال 1395 با پیگیریهای به عمل آمده از سوی مسئولین و ضرورت وجود یک کتابخانه تخصص در محل دانشکده توانبخشی رسما فعالیت خود را اغاز نمود. مساحت ساختمان کتابخانه حدود 50متر مربع و دارای سالن مطالعه خواهران و برادران با گنجایش 20نفر دانشجو و نیز میز امانت ،مخزن کتب فارسی و لاتین ،بخش مخزن نشریات ادواری فارسی و لاتین می باشد .

                                                                                                                  

اهداف:گردآوری و نگهداری سازماندهی مواد و منابع به منظور بهره گیری در امر آموزش و پژوهش میباشد.